Conquering Duality – samfund vs. menneske

Dette foredrag er en sociologisk tilgang til spiritualitet ift. dagens samfund. Det er ikke til at komme udenom, at vi lever i en mere og mere abstrakt og utilregnelig verden. Vores verdner er ikke hvad den har været for 50 år siden, ja ikke engang for 20 eller 10 år siden. 

Formålet er:

Sprog: Dansk/Engelsk

Målgruppe: De som ikke har det store kendskab/kontakt til ”den spirituelle verden”, dog bliver draget af snakken omkring energier og intuition. Alle aldre er velkomne.

Varighed: – 1-2 timer

Forespørg foredrag

Hvorfor “Conquering Duality”?

Bare de sidste 5 år er det blevet mere og mere acceptabelt at tale højt om at man går til clairvoyant, og healing er kommet for at blive. Men hvad er det, der egentlig sker med verden og hvad kræver det af os for at følge med i foreningen af rationale og intuition?

Mit ønske er at gøre dig fortrolig med den udvikling både i os selv, i vores fællesskaber og på verdensplan, vi ikke kan undgå – leveret i en let og tilgængelig form. Jeg bl.a. berører temaer som:

top